Södra Cell vill att fler nyanlända söker praktik

Södra Cell i Värö vill lära upp nyanlända ingenjörer med hjälp av en fyra månader lång betald praktik. Men intresset för projektet Jobbsprånget är skralt.
– Möjligheten behöver uppmärksammas mer, säger Erica Karlsson, kompetensstrateg hos Södra.