SI vinner på elkrisen och skriker efter personal

Snabbväxande Varbergsföretaget SI upplever högkonjunktur i lågkonjunkturen. Allt fler företag vill nu energioptimera sina fastigheter för att spara el. Enda bekymret är bristen på personal.
– Vi tvingas säga nej till jobb på grund av kompetensbrist, säger Bjarne Johansson, delägare och grundare.