Ringhals vd glad över nya och fler reaktorer

Björn Linde välkomnar regeringens förslag om fler kärnkraftsreaktorer i Sverige.
– Det är positivt om man kan lyfta bort begränsningar som rör ett enskilt kraftslag, säger han.
Men först måste lagen ändras.