Rekoring blev ett lyft för Ahlamossens vilthägn

I en reko-ring möts småskaliga lokala matproducenter och konsumenter. När Ahlamossens vilthägn gick med lyfte lönsamheten.
– Numera jobbar jag och min man nästan heltid med företaget, och på sikt kanske vi kan anställa, säger Vivianne Albjär.