Det är svårt att summera näringslivsåret 2020, tycker Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland och Lina Siljegård, tillväxtdirektör på Halmstads kommun. Krisen som coronaviruset orsakar påverkar branscher olika.
Det är svårt att summera näringslivsåret 2020, tycker Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland och Lina Siljegård, tillväxtdirektör på Halmstads kommun. Krisen som coronaviruset orsakar påverkar branscher olika. Bild: Kullberg Joakim (HP)

Över 15 000 hallänningar har varit korttidspermitterade i år

2020 var året då evenemangen ställdes in, korttidspermitteringar blev ett känt begrepp och företag såg efterfrågan störtdyka från en vecka till en annan. Den befarade konkursvågen har dock uteblivit i länet. Men krisen är inte över.
– Vi har en tuff vinter framför oss, säger Kristian Ryberg på Svenskt Näringsliv i Halland.

ANNONS
|

I början av februari stod 7 500 Halmstadbor på kajen och såg på när Stena Nautica anlöpte oceanhamnen. Danmarksfärjan var tillbaka i stan och ingav framtidshopp, minns Lina Siljegård, tillväxtdirektör på Halmstads kommun.

– Det var en väldigt positiv nyhet som berörde många. Många Halmstadbor var väldigt positiva, för näringslivet innebar det ytterligare en väg för lastbilstrafik ner i Europa och för besöksnäringen blev det en ny väg till Halland och Sverige för besökare, säger hon.

Tillvaron vändes upp och ned

För även om det fanns tendenser som tydde på en liten avmattning i Halland var det nog få som då förutsåg vad som väntade runt hörnet. I dag är vi alltför medvetna om vad som kom sen.

ANNONS

LÄS MER:Tufft år för Grenåfärjan – men Stena Line tror på framtiden

När coronaviruset nådde Sverige vändes tillvaron upp och ned för hela samhället, däribland näringslivet.

Händelseförloppen var snabba och resulterade i oroväckande statistik.

– När systemet för korttidspermitteringar drog igång var Halland inledningsvis ett av de län med högst andel korttidspermitterade, sett till arbetskraftens storlek i privat sektor. Sen så småningom kom andra län i kapp, säger Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv.

LÄS MER:Pressad krögare kräver nödåtgärder

Att Halland till en början drog iväg i statistiken kan förklaras av att länet har många företag inom besöksnäring och handel – branscher som hör till de allra hårdast drabbade av krisen.

– Det var ju den typen av aktiviteter som man kanske inledningsvis drog in på. Det gjorde att företag inom de här branscherna ganska snabbt blev tvungna att korttidspermittera personal.

I början av december gick antalet hallänningar som har varit eller som är korttidspermitterade över 15 000, enligt Svenskt Näringslivs sammanställning av Tillväxtverkets statistik.

– Det är en ganska dramatisk utveckling om man ser till hur snabbt det har gått. Jag tror att det var många som inte ens hade särskilt bra koll på vad korttidspermittering var i februari.

Handsprit och skyltar som uppmanar till att hålla avstånd har blivit en vanligt inslag i vår vardag under 2020.
Handsprit och skyltar som uppmanar till att hålla avstånd har blivit en vanligt inslag i vår vardag under 2020. Bild: Helena Landstedt/TT

Pandemin har slagit olika

När HP ber om en summering av näringslivsåret 2020 svarar både Kristian Ryberg och Lina Siljegård att det är svårt att göra en sammanfattning. Krisen som coronaviruset orsakar påverkar branscher olika.

ANNONS

– Ser vi på industrin och byggsektorn är läget ett annat. Där hade man utmaningar i våras med problem att få tag i en del komponenter på grund av att vissa logistikkedjor laggade. Men det rättade till sig. Nu har vi inte normalläge men vi är ändå tillbaka på hyfsat normala nivåer. Kanske framförallt inom industrin, säger Kristian Ryberg.

– Det jag tycker är tydligt i den här krisen är att företagare och entreprenörer är duktiga på att ställa om. Vi har sett exempel på restauranger som börjat med take away och företag som ställt om sin produktion till att sälja skyddsmateriell, fortsätter han.

Lina Siljegård, tillväxtdirektör på Halmstads kommun.
Lina Siljegård, tillväxtdirektör på Halmstads kommun. Bild: Jari Välitalo

Ett liknande svar får vi från Lina Siljegård.

– Pandemin slog väldigt brett i näringslivet men den har ändå yttrat sig olika. Många har det tufft men många har också kunnat ställa om, säger hon och fortsätter:

– Vi har även ett högre nyföretagande som vittnar om att det är många som ser möjligheter med den här stora förändringen. Till exempel ställer vi om digitalt och då finns det flera som ser att här finns affärsmöjligheter.

– Samtidigt känner vi fortsatt att det finns en tryck när det gäller företag som vill etablera sig i Halmstad.

ANNONS

LÄS MER:Pandemin har fått Depend att satsa på handsprit

Skillnader finns också mellan företag inom samma bransch, påpekar hon.

– Tittar man inom handeln så vet vi att sällanköpshandeln har haft en minskad omsättning på 70-90 procent. Men så har vi till exempel dagligvaruhandeln som generellt har gått bra, särskilt den på nätet.

Konkursvåg uteblev – men krisen inte över

Under året har det varnats för en våg av konkurser i coronapandemins spår. Någon sådan har dock inte kommit.

Enligt Svenskt Näringsliv hade drygt 140 företag gått i konkurs i länet fram till och med mitten av december, vilket är snarlikt med hur det såg ut samma period i fjol.

Men Kristian Ryberg pustar inte ut.

– Vi har en tuff vinter framför oss. Vi har ju till viss del skjutit det här lite framför oss med tanke på de stödåtgärder som har tillkommit. Men jag hoppas ju att vi kan undvika detta och ta oss igenom krisen. Vi har förhoppningsvis något slutdatum framför oss med tanke på att vaccinationen börjar segla upp som ett ljus i tunneln.

Även om konkursvågen uteblivit ger krisen utslag på arbetsmarknaden när företagen inte kan anställa, menar han.

– Vi har ju hela tiden ett inflöde och arbetslösheten har ökat med 24 procent jämfört med samma period i fjol. Det är 2 288 fler som är arbetslösa nu än förra året vid den här tiden.

ANNONS

Arbetslöshet orosmoln

I statistiken syns också det hårda slaget mot besöksnäring och handel.

– Det är branscher som har en hög andel unga anställda. Det får genomslag i ungdomsarbetslösheten som är hög sett till hur den har varit innan.

Trots coronapandemin ökade hotellbeläggningen i Halland med en procent under perioden 1 juli till 15 augusti jämfört med samma period förra året. I resten av Sverige minskade beläggningen med 45 procent under juli månad.
Trots coronapandemin ökade hotellbeläggningen i Halland med en procent under perioden 1 juli till 15 augusti jämfört med samma period förra året. I resten av Sverige minskade beläggningen med 45 procent under juli månad. Bild: Jari Välitalo

Efter en liten respit under sommaren pekade Svenskt Näringslivs konjunkturrapport mot att en långsam återhämtning låg framför det halländska näringslivet.

Men när samma mätning gjordes för årets sista kvartal hade siffrorna vänt.

– Tyvärr har vi fått en väldigt stark nedgång igen. Fler företag signalerar om minskade investeringar, minskad produktion och försäljning samt stoppade anställningsplaner, säger Kristian Ryberg som befarar att företagen står sämre rustade för andra vågen.

– Tre av tio uppger att man har problem med likviditeten i företaget. Och hälften av dem uppger att man klarar sig max sex månader till. Det är mer tomt i ladorna nu än när man gick in det här i våras. Då hade ju företagen ingen kris bakom sig.

LÄS MER:Stark sommar för turismen i Halland – trots corona

Exakt vilka konsekvenser pandemin kommer få i framtiden återstår att se men på kommunen ser man redan i dag utmaningar som behöver tas tag i, berättar Lina Siljegård.

– De som stod allra längst från arbetsmarknaden före pandemin har nu hamnat ännu längre bak i kön.

ANNONS

– Vi har sökt och beviljats EU-medel för en rad insatser för kompetensutveckling. Vi vill motverka arbetslöshet. Det är en av de absolut viktigaste prioriteringarna nästa år, säger hon.

LÄS MER:Fler nya företag i Halmstad trots corona

LÄS MER:Här är företagen som prisades på näringslivsgalan

LÄS MER:Rekordmånga unga vill driva eget företag

ANNONS