Måttlig ökning av konkurser i Halland

Konkurserna ökar kraftig i Sverige medan Halland hittills klarat sig lindrigt undan. Samtidigt visar en ny lägesrapport på stor pessimism inom det halländska näringslivet sedan pandemin slog till.