Höga elpriser att vänta även i fortsättningen

Elpriserna i Sverige och Europa har varit en het potatis och ett slagträ i den politiska debatten. En som har bättre koll än de flesta på elprisets skiftningar och faktorerna bakom är Staffan Kollberg, säljledare för elhandel på Varbergs energi.