Hallandsjouren förlorar beredskapsjouren i Halland

Läkargruppen Hallandsjouren förlorade upphandlingen av kvälls- och jourberedskapen i Halland. Därmed kommer de 20 tjänsterna i företaget att behöva halveras.