Fortsatt högt konkurstryck – men Halland klarar sig bättre

Konkurstrycket i landet är fortsatt högt. Antalet konkurser i oktober för hela landet ligger på rekordnivåer. Men i Halland har antalet konkurser faktiskt minskat jämfört med föregående år.
– Förhoppningsvis är det ändå ljuset i tunneln som vi ser nu, säger Karl Stjerna från Syna.