Universal Kraft Spv 31 AB – nytt företag startar i Varberg

Den 13 september registrerades det nya bolaget Universal Kraft Spv 31 AB hos Bolagsverket. De har sitt säte i Varberg och ska ägna sig åt "projektering samt försäljning av förnyelsebar energi".