Sofilina Förvaltning AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Den 15 september registrerades det nya bolaget Sofilina Förvaltning AB hos Bolagsverket. Företaget har sitt säte i Kungsbacka och uppger att verksamheten ska att "äga och förvalta värdepapper".