Smedjan Åsa 5:96 AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Smedjan Åsa 5:96 AB, som har sitt säte i Kungsbacka, uppger att de ska ägna sig åt att "äga och förvalta fast egendom". Styrelseordförande är Andreas Hagstedt, 45 år.