Nytt företag startar i Kungsbacka : Santosha Kba AB

Santosha Kba AB, som har sitt säte i Kungsbacka, ska jobba med att "äga och förvalta aktier och värdepapper".