Nytt företag startar i Kungsbacka : Gilu AB

Gilu AB, som har sitt säte i Kungsbacka, ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag". Styrelseordförande är Andreas Hagstedt, 45 år.