Nytt företag startar i Hylte : Magnus Jacobsson AB

Magnus Jacobsson AB ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".