Nytt företag startar i Halmstad : Nosnah Intressenter AB

Nosnah Intressenter AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med "förvaltning av rörelsedriven verksamhet och förvaltning av sådana värdepapper".