Nystartat investmentbolag i Halmstad

Jennie Rossing Invest AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".