Nystartat handelsföretag i Kungsbacka

Ted Paper AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företog ska bedriva aktie handel."