Hemmingssons Fastigheter AB – nytt företag startar i Falkenberg

Hemmingssons Fastigheter AB ska "äga, hyra ut och förvalta fast egendom".