Bellandbass AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Bellandbass AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta aktier i dotterföretag".