AB Veteranträffen Ös – nytt företag startar i Halmstad

AB Veteranträffen Ös ska ägna sig åt "veteranträff som körs en helg per år för samtliga veteraner som gjort utlandstjänst".