30-åring startar nytt byggföretag i Halmstad

Ethi AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom el-, VVS- och bygginstallationer samt äga aktier och andelar i andra företag."