28-åring startar nytt företag i Halmstad

Muka Sports ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt "att importera varor från Pakistan för vidareförsäljning online i Sverige och till andra länder". Innehavare är Muhammad Junaid, 28 år.