Företag vill bygga biogasanläggning i gammalt grustag i Grimeton

Lokala lantbrukare och ett norskt energibolag vill bygga en anläggning för tillverkning av biogas i det gamla grustaget i Tjärby.