Deromekoncernen ny majoritetsägare i Etikhus

Deromekoncernen har varit på inköpsrunda igen. Nu är det Varbergsföretaget Etikhus som fått Derome som ny majoritetsägare.