Varbergsföretagarna Ville Schottenius och Klas Karlsson har tagit fram en mjukvara för visselblåsare som de hoppas ska erövra hela Europa. ”Vi hoppas kunna ta fyra-fem procent av marknaden”, säger Ville Schottenius.
Varbergsföretagarna Ville Schottenius och Klas Karlsson har tagit fram en mjukvara för visselblåsare som de hoppas ska erövra hela Europa. ”Vi hoppas kunna ta fyra-fem procent av marknaden”, säger Ville Schottenius. Bild: Annika Karlbom

Bättre skydd för visselblåsare ny affärsidé i Varberg

MiIjöbrott, penningtvätt eller bedrägerier. Nu ska anställda våga berätta om oegentligheter som händer på den egna arbetsplatsen utan risk för repressalier. Varbergsföretaget Schottenius & Partners har skapat mjukvaran som ska göra detta möjligt.

ANNONS
|

– Vi gör en global jättesatsning, berättar företagaren Ville Schottenius som är delägare tillsammans med Klas Karlsson och Jimmie Antonsson.

I december i år träder ett nytt EU-direktiv i kraft som få känner till. Enkelt uttryckt handlar det om vikten av att kunna avslöja brottslighet och andra missförhållanden inom både offentliga och privata organisationer utan att riskera att avslöjas.

Inskriven i grundlagen

I Sverige är meddelarfrihet och meddelarskydd inskriven i grundlagen. Meddelarskyddet ger offentliganställda möjlighet att avslöja oegentligheter till massmedia utan att arbetsgivaren ens har rätt att försöka ta reda på vem källan är, än mindre straffa personen. Meddelarskyddet gäller dock inte statliga bolag och privata företag.

ANNONS

Men så ser det inte ut i alla EU:s medlemsstater.

Visselblåsare kan råka illa ut

– Det finns bedrövliga exempel där folk tvingats sluta eller råkat illa ut på andra sätt bara för att de slagit larm om något som är allvarligt fel, säger vd Klas Karlsson.

När EU-direktivet är helt infört ska företag med minst 50 anställda inrätta en så kallad visselblåsarfunktion som gör det möjligt för uppgiftslämnare att vara anonyma. Schottenius & Partners dotterbolag, Interaktiv säkerhet, säljer en sådan vara sedan åtta år, utformad för den svenska marknaden.

Klas Karlsson, vd.
Klas Karlsson, vd. Bild: Annika Karlbom

– Men den är inte helt kompatibel med EU-direktivet och en europeisk marknad. Den finns till exempel inte på flera språk, säger Klas Karlsson.

– Vi ser redan nu i diskussioner med våra kunder att det finns krav vid upphandlingar om att företag ska ha en visselblåsartjänst installerad, fortsätter han. Det tycker vi är bra för då kan det införas även i företag med bara 20-30 anställda och då blir vår marknad större.

Har skapats i Varberg

Den nya mjukvara som nu lanseras under namnet Whistlelink har skapats på företagets kontor på Norrgatan i Varberg. Den tekniska produktionen har skett i företagets dotterbolag Swerolab i Rumänien. Verksamheten ligger i ett nybildat bolag som heter Whistleblowing Solutions. All data lagras på servrar i Sverige.

ANNONS

Whistlelink finns i dag på 31 språk och kan starta i gång från företagets hemsida på några minuter. Via formuläret kan den anställde tala om vad som hänt och även ladda ner bilder/filmer som styrker påståendet utan att arbetsgivaren kan spåra avsändaren. Visselblåsaren får en bekräftelse om att ärendet tagits emot och inom tre månader måste företaget tala om vilka åtgärder man vidtagit.

Säljare för den nordiska marknaden samt för Polen, Italien, Spanien och Rumänien har anställts i ett första steg.

Har ni implementerat skyddet i era egna företag?

– Nej, inte ännu, svarar Klas Karlsson. Men det kommer vi att göra.

Ville Schottenius.
Ville Schottenius. Bild: Annika Karlbom

Hur stor marknad räknar ni med att nå?

– Det finns en halv miljon bolag på den europeiska marknaden som enligt lag måste ha en visselblåsartjänst, men det är fler bolag och organisationer som har användnings för detta. Vi hoppas kunna ta fyra-fem procent av den, säger Ville Schottenius.

Varbergsföretaget är förstås inte ensamt. Det finns konkurrens. Till exempel den svenska tjänsten WhistleB som i dag är en del av amerikanska Navex Global.

– Svenskar är jätteduktiga inom det här området, säger Ville Schottenius.

Fakta: EU-direktivet för visselblåsare

• Skyddet gäller till exempel offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt, produktsäkerhet, transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa, konsumentskydd och skydd av personuppgifter.

• I ett första steg omfattas myndigheter, företag och andra organisationer med minst 250 anställda med start i december i år, samt kommuner med fler än 10 000 invånare.

• Inom två år omfattas alla organisationer med minst 50 anställda. I dag har bara tio EU-länder en omfattande lagstiftning som skyddar visselblåsare.

• Ett par kända svenska visselblåsare är Ingvar Bratt som avslöjade Bofors olagliga vapenaffärer och Inga-Britt Ahlenius, som riktade skarp kritik mot bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon.

• Ett EU-direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat de ska uppnå. Men hur det ska genomföras överlåts åt de nationella myndigheterna att bestämma.

Källor: Europa.nu och Nationalencyklopedin.

ANNONS