Västkustens VVS-Service ökade omsättningen markant

VVS-firman Västkustens VVS-Service ökade omsättningen med nästan 70 procent förra året. Samtidigt översteg rörelsemarginalen 20 procent. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.