Värö Entreprenad & Maskin Aktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Värö Entreprenad & Maskin Aktiebolag under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning är drygt sju miljoner kronor, en nedgång på en och en halv procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 1,7 miljoner kronor mot cirka 1,1 miljoner kronor.