Varbergs Stadshotell ökade omsättningen markant

Spahotellet Varbergs Stadshotell gjorde ett starkt 2022. Omsättningen ökade cirka 20 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster blev över 25 miljoner kronor. Der framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.