Varbergs Köksplanering ökade omsättningen med 50 procent

Electrolux Homebutiken på Värnamovägen, som drivs av bolaget Varbergs Köksplanering, ökade omsättningen markant jämfört med föregående år. Men det finns en naturlig förklaring till det. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev klar.