Väby Fem AB ökade omsättningen med nästan 300 procent

Väby Fem med säte i Falkenberg driver ett vindkraftverk. De hade ett starkt 2023. Omsättningen ökade med över fyra miljoner kronor. Och ett minusresultat från 2022 vänders till ett plus på nästan två miljoner kronor.