Uppåt hos Akustikmiljö I Falkenberg AB – redovisar ovanligt stor vinstmarginal

Akustikmiljö I Falkenbergs årsredovisning för 2022 är klar. Verksamhetens omsättning ökar med 8,2 procent och blev 2022 cirka 47 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, 32 000 kronor mot 31 000 kronor.