Skrea Lås & Smide AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Skrea Lås & Smide AB redovisar talen för 2022. Omsättningen i företaget är drygt 5,4 miljoner kronor, ned 9,1 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 350 000 kronor mot cirka 450 000 kronor.