Särestad Agro Aktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Särestad Agros räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företagets rörelseintäkter är ungefär 12 miljoner kronor, en förbättring på 4,2 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 550 000 kronor mot omkring 900 000 kronor.