Så gick det för 24-7-52 Worldwide AB 2022

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för 24-7-52 Worldwide AB som nu är klar. Verksamheten står bokförd på knappt 9,9 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 22,7 procent från 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 3,2 miljoner kronor mot omkring 3,9 miljoner kronor.