Röda tal för första gången för Västsvensk Brunnsborrning AB

Västsvensk Brunnsborrnings räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företagets rörelseintäkter är drygt 6,7 miljoner kronor, en förbättring på 30,9 procent från föregående år. Resultatet före skatt är minus 10 000 kronor. Det är en nedgång med cirka 150 000 kronor.