Röda tal för första gången för Atterdags Handels Aktiebolag

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte drygt 7,1 miljoner kronor, 38 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är cirka minus 100 000 kronor. Det är en nedgång med omkring 700 000 kronor.