Måns Börsgårds Lantbruk AB:s rörelsemarginal minskade med över 20 procentenheter

Mjölkproducenten Måns Börsgårds Lantbruk AB:s rörelsemarginal sjönk drastiskt under 2023. Omsättningen ökade något, men vinsten blev betydligt lägre än föregående år. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.