Maléns Kylservice AB: Omsättningen ökade – marginalen stabil

Årsredovisningen för Maléns Kylservice är klar. Företaget hade knappt åtta och en halv miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 31,3 procent från året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 1,4 miljoner kronor mot ungefär 700 000 kronor.