L:A Bruket AB: Här är årsredovisningen för 2022

L:A Bruket AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning är 135 miljoner kronor, en förbättring på 55,5 procent från föregående år. Resultatet före skatt är knappt 2,7 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär 7,8 miljoner kronor.