Johnssons Bensinservice ökade omsättningen med nästan 20 procent

Johnssons Bensinservice, som är bolaget bakom Circle K-macken vid Lassabacka, hade ett bra 2023. Omsättning, rörelseresultat och vinst blev alla högre än föregående år. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentlig.