Isakssons Bilservice i Vinberg Aktiebolag: Långt ifrån succéåret 2021, men solid marginal

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget hade ungefär tolv och en halv miljoner kronor i omsättning, en ökning på 2,9 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 550 000 kronor mot 49 000 kronor.