Intäktsbortfall – men Bernt Carlsson Svets och Montage AB går fortfarande bra

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte knappt 6,3 miljoner kronor, 20,4 procent mindre än under 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 450 000 kronor mot ungefär 1,6 miljoner kronor.