Intäkterna minskar för tredje året i följd för Argument Förlag AB

Argument Förlags årsredovisning för 2023 är klar.