Intäkterna fortsätter växa för Vulcan Europe AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är omkring 33 miljoner kronor, en ökning med 29 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 1,3 miljoner kronor mot cirka 1,7 miljoner kronor.