Intäkterna fortsätter växa för Neldemo Fastigheter AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte knappt 6,2 miljoner kronor, 1,1 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är högre än föregående år, 6000 kronor mot 1000 kronor.