Intäkterna fortsätter växa för Monarkivägen Fastighets AB

Årsredovisningen för Monarkivägen Fastighets är klar. Företaget omsatte omkring 14 miljoner kronor, 1,8 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 3,9 miljoner kronor mot omkring 6,1 miljoner kronor.