Intäkterna fortsätter växa för Hansagårds Camping Aktiebolag

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte cirka 18 miljoner kronor, 10,4 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1,8 miljoner kronor mot 40 000 kronor.