Hökerums Åkeri Aktiebolag redovisar resultat som pekar uppåt

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är omkring 10,5 miljoner kronor, en förbättring på 27,8 procent från året före. Rörelseresultatet blev ungefär 100 000 kronor, upp med 72 000 kronor från föregående år.