Hauges Art And Antiques Logistics AB: Här är årsredovisningen för 2022

Hauges Art And Antiques Logistics AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget hade knappt 5,1 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 47,2 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 250 000 kronor mot omkring 200 000 kronor.